CKG Betlehem organiseert naar aanleiding van zijn 25 jaar een netwerkdag op 25 oktober 2019. Het doet dit samen met Jeugdzorg Emmaüs Mechelen (De Aanzet), het Huis van het Kind, VOLT 38, Cachet, Vlaams Welzijnsverbond en CERA Foundation.

DAGPROGRAMMA

9.00: Onthaal met koffie

9.30: Warm welkom door Johan Feskens, directie CKG Betlehem

9.45 – 10.00: Openingspleidooi door Gabriella De Francesco,

Schepen van Sociale Zaken en Welzijn, Gezin, Kinderopvang, Armoedebestrijding, Diversiteit en Gelijke Kansen

10.00 – 11.00: Dr. Binu Singh, toelichting Infant Mental Health

11.00: Pauze met ludiek intermezzo

11.40 – 12.40: Prof dr. Guy Bosmans, gehechtheid vanuit ontwikkelingspsychopathologisch perspectief

12.40 – 13.40: Lunch

13.40 – 15.00: Keuze uit verschillende workshops

15.10: Afsluitend woordje door Jan Seresia, afgevaardigd bestuurder vzw Emmaüs

15.30: Feestelijke receptie met ludiek intermezzo

INSCHRIJVEN

De kostprijs bedraagt € 75. De inschrijving is pas definitief na betaling. Gelieve de betaling te vervolledigen voor 1 oktober 2019. Inschrijven kan via deze link.